Handmade byznys – zákon a EET.

Pokud jste si vytvořili svoji značku, pod kterou jste začali prodávat, jistě jste si položili otázku, jak je podnikání v handmade oboru upraveno v zákoně a co všechno se Vás jako začínajícího podnikatele týká.

Také jsem to řešila, zjišťovala jsem si informace z různých zdrojů a abyste si to nemuseli složitě vyhledávat, mám je pro vás v tomto článku.

Snad se mi povedlo napsat to srozumitelně 🙂


Podnikání jako pojem


Podnikání definuje zákon jako činnost soustavnou, samostatnou, prováděnou vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem zisku.

Podle rozhovoru s odborníkem na portálu idnes.cz je soustavná činnost taková činnost, pokud existuje úmysl ji opakovat.

I činnost, která proběhne pouze jednou do roka, ovšem s jasným úmyslem ji opakovat (prodej na vánočních trzích), je soustavná – tedy předmětem živnostenského oprávnění a všech podmínek z toho vyplývajících, a příjmy z ní je nutné uvést v daňovém přiznání.

Pokud úmysl nemáme a činnost se přes to opakuje, nemusí být brána jako soustavná. Jedná se pak o příjmy příležitostné, jenž se nepojí se živností a jsou do výše 30 tis Kč/rok osvobozeny od daně – napadá mě příklad příležitostného fotografa svateb, nebo sezónní prodej přebytků ze zahrádky.

Prodej výrobků na Fler.cz:

Pokud se nám prodeje daří, jde už o soustavné podnikání. Konkrétně první vystavení zboží ještě podnikáním být nemusí. Nabídneme sice své produkty k prodeji, ale ještě nevíme, zda se úspěšně prodají, ani nevíme, kolik výrobků prodáme a jak rychle, a až podle výsledku se rozhodneme, jestli v činnosti budeme pokračovat. Ovšem pokud připravíme novou kolekci s úmyslem ji prodat a vytvořit další, už jde o soustavnou činnost.

(zdroj: diskuze Fler)

Jako začínajícího handmade podnikatele se Vás budou se týkat platby:

 • zdravotního pojištění
 • sociálního pojištění
 • daně z příjmu

Je důležité rozlišit, zda patříte do skupiny Podnikání jako činnost vedlejší, či Podnikání jako činnost hlavní.


· Podnikání jako činnost vedlejší


 

O činnost vedlejší se jedná, pokud si přivyděláváte při zaměstnání, jako student, rodič na rodičovské dovolené, či v důchodu.

Přesný výčet najdete zde:


OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB


 

O vedlejší činnost se tedy jedná tehdy, máte-li nějakou hlavní činnost, ze které platíte sociální a zdravotní pojištění.


Kolik budete platit na sociální pojištění?


Pokud výrazněji nepřesáhnete roční zisk 60 000 Kč, sociální pojištění neplatíte vůbec. (Rozhodná částka pro rok 2017 je 64 813 Kč)

Zálohy na pojistné podle zákona budete platit až podle svého výdělku. Výdělek zjistíte až na konci tohoto roku – tedy roku, kdy jste začali podnikat.

Na konci roku tedy podáte Přehled příjmů a podle něj zjistíte, zda na sociální pojištění budete doplácet, či nikoli.

Zdroj:


KDY NEPLATÍME SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ


Co je Přehled příjmů?


PŘEHLED PŘÍJMŮ


Pokud v Přehledu za rok 2017 uvedete rozdíl mezi příjmy a výdaji vyšší než 67 757 Kč, doplatíte najednou sociální pojištění za rok 2017 a začnete platit zálohy na rok 2018.

Pokud rozdíl bude nižší, nic neplatíte, nejste ale účastni důchodového pojištění a zálohy na rok 2018 také platit nemusíte.

Když se rozhodnete, že handmade byznys přerušíte např. v polovině roku, počítá se poměrná část rozhodné částky (to je těch 64 813 Kč) za měsíce, ve kterých jste podnikali.

Konkrétně to s Vámi pořeší OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení) v místě vašeho bydliště.

 


Kolik budete platit zdravotní pojištění?


Zdravotní pojištění se platí vždy, i pokud máte vedlejší příjem a pojištění za vás odvádí zaměstnavatel či stát.

Pokud za vás odvádí pojistné zaměstnavatel:

Nemusíte platit zálohy během celého roku – vše zaplatíte až na konci roku. Platit budete až podle zisku – vše Vám vypočítá vaše zdravotní pojišťovna.

Pokud za vás platí stát:

Pokud jste: student, starobní či invalidní důchodce, žena pečující o malé dítě (podrobně to najdete v § 7 zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), neplatí pro vás minimální sazba pojistného, ale platíte pouze podle vašeho zisku.

První rok podnikání pojištění zálohy neplatíte a to až do podání prvního Přehledu příjmů. Po skončení roku doplatíte pojistné až podle skutečného zisku, případný přeplatek vám pojišťovna vrátí.


Závěrem o podnikání jako činnost vedlejší


Pokud si budete prodejem svých handmade výrobků vydělávat formou vedlejší činnosti a váš měsíční zisk bude menší než 5.300 Kč/měsíc, nečekají vás žádné významné pravidelné výdaje na odvody a budete platit pouze zdravotní pojištění. Platbám sociálního se vyhnete úplně.

Mít podnikání jako činnost vedlejší je výhodné, nemusíte se bát, že budete platit vysoké měsíční zálohy. Pokud se postupem času vyděláte víc a víc, odrazí se to na zálohách, které vás čekají další rok. Je tedy dobré na to myslet dopředu a ze zisků si dávat něco stranou – jak na doplatky pojistného, tak na zálohy na další rok.

 


· Podnikání jako činnost hlavní


Podnikatel v plném slova smyslu je ten, kdo nemá žádný jiný pravidelný příjem a provozuje podnikání jako činnost hlavní.

Měsíční zálohy na OSVČ tedy padnou celou vahou.

V kalendářním roce platí podnikatel pojistné jak na zdravotní, tak na sociální pojištění a to ve výši měsíčních záloh.


Kolik budete platit na sociální pojištění?


Z podnikání jako hlavní činnosti odvádíte pojistné na sociální pojištění každý měsíc ve formě záloh – výše se určuje podle vašeho posledního Přehledu příjmů.

Pokud vám v Přehledu z minulého roku vyšlo méně než minimální zálohy, musíte zaplatit alespoň tu minimální zálohu.

Minimální výše záloh pro sociální pojištění pro rok 2017 je 2061 Kč. Tuto zálohu zaplatíte i tehdy, pokud jste vykázali ztrátu.


Kolik budete platit na zdravotní pojištění?


V prvním roce podnikání platíte minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění, v dalších letech podnikání platíte zálohy dle vašeho zisku.

Výše minimálních měsíčních záloh pro zdravotní pojištění činí pro rok 2017 1907 Kč. Pojistné na zdravotní pojištění OSVČ je 13,5% z vyměřovacího základu, tedy 6,75 % ze zisku.

Zdroj:


ZÁLOHY NA POJISTNÉ


Minimální zálohy platíte první rok podnikaní na hlavní činnost, další roky se platí zálohy podle dosažených příjmů. Pokud tedy začnete podnikat na plný úvazek např. pokud jste bez zaměstnání, bude pro vás začátek velkým krokem, protože to nejsou částky zrovna malé a spousty začínajících podnikatelů odradí.

Proto si myslím, že ideálně je začínat handmade prodej jako činnost vedlejší, zkusit, jak vám prodej půjde a podle toho se zařídit.


· Daň z příjmu


Pokud vaše roční příjmy z podnikání přesáhnou 15 000 Kč, musíte podat daňové přiznání a příjmy zdanit.

Základní sazba daně z příjmu je 15%.


Kolik vlastně celkem platíme?


Hana Konečná v článku Handmade byznys na portálu www.navolnenoze.cz říká, že:

„Daně i pojištění se počítají % ze zisku. Sazba daně z příjmu je 15%. Pojištění se počítá z tzv. vyměřovacího základu a v přepočtu na podíl ze zisku pak činí 14,6 % (sociální) a 6,75 % (zdravotní). Ze svého zisku tedy živnostník odvede přibližně 36,35 % na dani a pojištění. Zisk se počítá tak, že se od našeho celkového příjmu odečtou náklady. Protože živnostníci mohou počítat náklady na podnikání paušálně jako podíl z příjmu (v našem případě živnosti volné to je 60 %), náš zisk na daňovém přiznání bude 40 % příjmu nebo ještě méně. Odvádíme tedy 36,35 % ze 40 % z našich příjmů, což dělá 14,54 % z příjmů. Chceme-li odvody v této výši zohlednit v prodejní ceně, musíme ji navýšit o 17 %, které odpovídají 14,54 % v opačném směru výpočtu, například:

 • 854 Kč
 • +17 %
 • = prodejní cena 1.000 Kč
 • -14,54 % odvodů
 • = původních 854 Kč

Protože náš příjem je tvořen cenou zboží, toto procento musíme k ceně zboží vždy připočítat. Nízké příjmy, slevy na dani, příležitostné příjmy místo podnikání – to všechno nám snižuje částku, kterou státu odvádíme, takže můžeme být v pokušení do ceny zboží započítat menší procento. V tom případe bychom ale museli cenu zboží zvyšovat pokaždé, když se nám začne dařit, což není úplně dobrý nápad.“

Více o daních najdete zde:


DAŇ Z PŘÍJMŮ


Slyšela jsem také o možnosti podnikat na někoho známého, kdo má IČ, se zákazníky přitom komunikujete vaším jménem a odlišné budou údaje na dokladu pro nakupujícího.


Hezky popsané je to také zde:


JAK PODNIKATEET – elektronická evidence tržeb

(zdroj: přímá citace: Fler – https://www.fler.cz/magazin/eet-aneb-co-nas-ceka-a-nemine-2090)

 

„Co spadá do EET?


EET se týká plateb v hotovosti, platební kartou a dobírkou do ruky.

Pokud si ve svém e shopu ponecháte tyto možnosti zapnuté,
musíte od „svého“ termínu povinně evidovat přes EET.

Jakmile vám tedy zákazník zaplatí objednávku uvedenými způsoby, musíte tržbu zaevidovat do systému EET.


Co do EET naopak nespadá?

 • platba platebními tlačítky
 • klasický převod z účtu na účet
 • dobírka, jsou-li peníze připsané na váš účet

Společnosti veřejně prospěšné, tedy nezřizované za účelem podnikání, mají ze zákona výjimku a pokud jde o jejich drobnou vedlejší podnikatelskou činnost, je tato tržba z evidence vyloučena.

 

Kdy je potřeba se do EET přihlásit?


EET je zaváděna postupně, celkem ve čtyřech fázích. Tyto platí pro všechny podnikatele – je jedno, zda jste fyzická či právnická osoba, jakmile se „najdete“ v konkrétní skupině, pak konkrétní datum je pro vás to pravé:

 • od 1. 12. 2016 to byly všechny stravovací a ubytovací služby
 • od 1. 3. 2017 veškerý maloobchod a velkoobchod
  – Toto se týká všech prodejců materiálu.
 • od 1. 3. 2018 všechny činnosti, které se NENACHÁZEJÍ ve fázích 1, 2 nebo 4
  – Pozor na to, pokud se jmenovitě nikde nenajdete, pak patříte do této skupiny.
 • od 1. 6. 2018 vybraná řemesla a výrobní činnost


Pokud jste na pochybách ohledně zatřídění, můžete svého správce daně požádat o závazné posouzení o určení evidované tržby. Žádost je zpoplatněna 1000 Kč.


Prodávám většinou vlastní výrobky, ale sem tam i nějaký materiál. Jak to řešit?

 • Můžete rozdělit své podnikání, „přeprodej“ evidovat již od 1. 3. 2017 a prodej vlastních výrobků až od 1. 6. 2018,
 • nebo využít ustanovení o minoritní činnosti:
  1) ta nesmí být provozována v samostatné provozovně,
  2) podíl tržeb z této činnosti nesmí přesáhnout 49 % z celkových ročních příjmů
  3) a v poslední řadě nesmí tyto tržby za rok přesáhnout 175 000 Kč.

Může se stát, že při souběhu různých činností budete patřit do několika skupin. Pak vždy u konkrétního případu platí ten „jeho“ termín.

 

Jak je to s EET na Fleru?


Fler pro vás připravil propojení platební brány se servery EET. To eviduje všechny platby za Fler objednávky hrazené platební kartou.

Ostatní platby spadající pod povinnost evidence tržeb (např. platba v hotovosti) evidovány nejsou.

Po zaevidování platby platební kartou systém automaticky vystaví účtenku, která obsahuje všechny potřebné údaje dle zákona. Tato účtenka je nakupujícímu k dispozici v sekci Nákup > Objednávky, přímo u dané objednávky.

Propojení Fler platební brány se servery EET je bezplatné, plně automatizované a probíhá na základě nastavení na stránce „Automatické propojení EET pro váš obchod“.

Tato služba, která řeší evidenci tržeb realizovaných přes Fler a její platební bránu je pro všechny prodávající na Fleru zcela zdarma. Fler tedy zaeviduje vaše platby za vás a to bez jakýchkoli registračních nebo měsíčních poplatků.


Důležité – vaše další informační povinnost!

Podle § 25 na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, musíte mít umístěno oznámení, které musí být dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Text může být tištěný nebo elektronický, ale musí být z pozice zákazníka dostatečně viditelný a čitelný.

Tento text má dvě podoby:

 • pro režim běžný: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • a pro režim zjednodušený: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.


Tento text musí mít prodejci evidovaní v EET uveden i na svém e-shopu.“

(zdroj: přímá citace z portálu Fler: https://www.fler.cz/magazin/eet-aneb-co-nas-ceka-a-nemine-2090)

 


Doufám, že tento článek byl pro vás přínosný a srozumitelný. Budu ráda za vaší zpětnou vazbu 🙂

Krásné dny.

Share Button

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *