Svět mandal


[wpforms id=“2169″ title=“true“]


Ceník si stáhnete zde.


Existuje místo, kde sídlí naše skutečné, opravdové, silné a energické JÁ. Toto místo se v různých kulturách a v publikacích od různých autorů nazývá různě – podvědomí, Vesmír, náš vnitřní svět, duše, Drahma.


Mandala nám pomáhá se dostat do místa naší podstaty, učí nás objevit sebe sama, náš obrovský potenciál, energii a sílu splnit si jakýkoli sen.


 

 


Každý hledá štěstí, lásku, hojnost a naplnění svých snů a právě mandaly jsou nástrojem, který na této cestě pomáhá.


„Prostřednictvím magického kruhu můžete najít celistvost svého nitra a klid, který přetrvává i navzdory bouřím v okolním světě.

Svět mandal nám nabízí prostor pro sebepoznání, seberealizaci, načerpání sil.“Původ mandal


Slovo mandala pochází ze staré Indie, z obřadního jazyka „sanskrt“ a doslovný překlad znamená MAGICKÝ KRUH – nemá ale nic společného ani s magií ani s náboženstvím.

Mandala je kruhový ornament, má střed a kolem jsou pravidelné tvary.


Mandala nenáleží jedné kultuře – jde napříč kulturami a časem a kontinenty – ale jedná se o mezikulturní a nadčasový symbol jednoty a rovnováhy a to i přes to, že ne každá kultura pojem mandala používá.


 

 

 


Nejznámější jsou tibetské mandaly – budhističtí mniši se tvorbou mandal velmi zabývají. Jednu velkou mandalu tvoří několik mnichů, každý má na starost svou výseč, vyrábí ji ale stejně. Sypou barevný písek, u toho meditují a hrají na hudební nástroje. Jednu velkou mandalu tvoří i několik dní, potom ji zničí, protože smyslem mandaly a proces její tvorby.


Do mandaly vkládají vše – lidský život a jeho koloběh včetně reinkarnace,  cyklické děje ve vesmíru, přírodě, jejich bohy, přírodní elementy, světové strany. Cíle veškerého bytí je Nirvána – stav největšího klidu a blaženosti.


V všech kulturách je to prostředek komunikace se vším, co nás převyšuje ale zároveň i pro relaxaci, zklidnění se.


Metafora – při vybarvováni mandal z obvodu do středu  se dostáváme do středu do sebe sama kde je klid, podobně jako hurikán – všechno kolo se točí, ve středu hurikánu je ticho a klid. Takové místo je i u nás samých a mandala nám pomáhá se tam dostat.


K nám pojem Mandala přinesl švýcarský psycholog K.G.Jung – pracoval s mandalou jako s terapeutickou pomůckou  – nejdřív u sebe, potom u svých klientů.

Používal mandalu jako obraz duše pro sebepoznání a pro lepší zpracování pocitů a prožitků které máme.