Zentangle


Zentangle je intuitivní, relaxační a antistresová specifická kresba.


Jedná se vyplňování prostoru různými tvary, jako spirály, čárky, floral prvky – lístečky, květiny, atd.

Zentangle může vypadat jako čmárání, jaké jsme praktikovali ve škole když nás nudil výklad učitele 🙂 (mám jich plný sešit hlavně z matematiky), ale jedná se o stále více oblíbený styl kresby, který se objevuje i v uměleckých kruzích.


Nakreslím obrázek podle Vašeho přání 🙂 Na ceník se podíváte zde.SILOVÁ ZVÍŘATA


Podle šamanismu na sebe naši „spojenci“ berou podobu zvířat, aby svému člověku radilli a pomáhali – jsou vybaveni konkrétními vlastnostmi a dovednostmi. Tato zvířata se nám často objevují ve snu a cítíme jistou „afinitu“ – čili přitažlivost k určitému druhu zvířat. Jiná nás naopak odpuzují.


Tato afinita může znamenat, že podvědomě toužíme po vlastnosti, kterou konkrétní zvíře představuje (např Lev – síla, dominance, vůdce, hrdost)


Odpor značí, že máme problém s vlastnostmi, které zvíře představuje (had – úskočnost, slizkost, apod.)


JAK SVÉ ZVÍŘE NAJÍT


Afinita je silné znamení toho, že právě tohle zvíře je „to naše“.

Dalším způsobem je zaměřit se na své sny, vize, nebo můžete zkusit šamanský „tranzovní“ tanec, kde své zvíře vyvoláme.

Zvíře můžeme vidět svým vnitřním zrakem, ucítit jeho sílu, vlastnosti, schopnosti ve svém těle (ochránce, průvodce, spojenec)

Většina lidí to prostě ví – podvědomě víme, jaké zvíře nás nejvíce přitahuje, obdivujeme ho, cítíme to intuitivně.


 

Odpovězte si na následující otázky:

Jaká zvířata mě vždy fascinovala?

Zajímám mě extra nějaké zvíře?

Jaké zvíře jsem měl rád jako dítě?

Mívám zvířecí sny?


 

VÝZNAMY ZVÍŘECÍ ŘÍŠE


Vážka

Mistr iluze – podporuje člověka v cestování mezi dimenzemi, otevírá duchovní energie, pomocník pro relaxaci a únik, meditaci, odpočinek a zklidnění.. Pomáhá opustit, oprostit se od minulosti.


 

Vlk

Uzemnění, posiluje smysly, schopnost poznat svou pravdu, urovnání vztahů, laskavost a sounáležitost podporuje, zvíře komunitní, podpora té správné cesty, radostný duch, síla charakteru, integrity, ctí celoživotní úsilí, vytrvalost


Sova

Umožňuje přístup k naší nejvyšší moudrosti, vidí i v temnotě, pomáhá postavit se čelem k věcem vyžadující naš pozornost, zlepšuje intuici a schopnost vidět věci pod povrchem, jasnost mysli, uzření pravdy, klid a vědění


Páv

Vyživuje pocit plnosti, kompletnosti a celistvosti, prosazení vlastní autentičnosti a autority, vynáší a povrch to nejčistší já, podpora sebevědomí, duchovní hojnost a projevení vlastní krásy světu


Slon

Pevné a hluboké zakořenění, uzemnění, duchovní rozvoj, telepatie, spojen se Zemí, pomáhá naslouchat sobě i druhým, posiluje vrozené vůdčí schopnosti, spojen s Matkou zemí v celé její velikosti


 

Orel

Povznesení se nad pozemské záležitosti a získání jasného nadhledu, překoná světské a vnímá nejhlubší pravdu, zlepšuje duchovní vize, podpora tvořivé inspirace


Lev

Hrdost, šlechetnost, věrnost, napojení se na slunce, sebevědomí, zlatá energie, odvaha, diplomacie, vládnout a rvát se, bojovat a nikdy se nevzdat. Duchovní průvodci a učitelé, nesou sebou vědomosti a dovednosti, poslání a energii, pomáhají v sebepoznání a pochopení cesty


 

Kočka

Tajuplnost, lstivost, touha, svoboda, bohyně Bastet v Egyptě měla hlavu kočky – byla posvátná ale i proklínaná – zdara, temnosta, spojení s magií a peklem, smyslnost, snivost, vidoucnost, intrikářská, bojovná, prolhaná, život beze smyslu a cíle


Kůň

Síla, rychlost, dinamičnost, krása, ladnost pohybu, bojovnost, nezdolnost, síla, svoboda, prudkost, zbrklost, životní síla